V našem portfoliu naleznete tyto typy stavebních prací:

Naší řemeslníci ovládají tyto stavební dovednosti:

Naši řemeslníci zajistí kompletní realizaci stavby – od prvních návrhů a s tím spojených konzultací, vyřízení úředních formalit, nákup požadovaného materiálů a stavbu samotnou.

Ceník stavebních prací

Ceník stavebních prací naleznete najdete v sekci šluby.

Nezávaznou kalkulaci pro vás vytvoříme zdarma dle vašich požadavků, kontaktujte nás prosím prostřednictvím karel.sochor@naseremeslo.cz

Právní ochrana

Vaše investice do rekonstrukce je samozřejmě chráněna smlouvou o dílo podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

Konzultace a poradenství

Kromě samotné stavby / rekonstrukce bytu či domu vám nabízíme i všeobecné poradenství, týkající se všech aspektů, se kterými se můžete během jejího průběhu setkat.

Jsme profesionálové a naši specializovaní řemeslníci vám kdykoliv poradí tak, aby vám ušetřili čas, náklady i nervy a zajistili maximální funkčnost a požitek při využívání vaší nové nemovitosti.

Jak na rekonstrukci?

Celková rekonstrukce bytu či domu, nebo pouze koupelny, kuchyně, střechy atd. řeší zpravidla nevyhovující technický stav.

Před zahájením stavebních prací je důležité si naplánovat, jakou funkci má nemovitost plnit a jakým způsobem bude plnit potřeby, které má každý majitel unikátní. V této fázi se může spolehnout na svůj úsudek, či své nápady konzultovat se řemeslníky, případně architekty.

V návaznosti na rozsah stavebních prací bude případně nutné spolupracovat s příslušným stavebním úřadem.

Pokud se rekonstrukce bytu či domů bude zaměřovat například na instalatérské, elektrikářské, pokladačské či lehčí zednické práce, nemusí se hlášení stavebnímu úřadu vůbec podávat.

Pokud se v rámci stavebních prací zasahuje do nosných konstrukcí například vybouráním otvoru pro dveře, nebo se změní využívání prostoru například z bytu kancelářské prostory, je potřeba získat stavební povolení.

Specifické stavební úpravy jako je výměna oken či oprava fasády domu se musí vždy komunikovat se stavebním i památkovým úřadem v závislosti na místě stavby

Stavební úřad někdy požaduje projektovou dokumentaci původního a nového stavu. Tuto dokumentaci zpracuje projektant. Poté se uzavírají smlouvy o dílo, které obsahují přesný rozsah prací.

Mokrá či suchá rekonstrukce?

Při plánování rekonstrukce domu či bytu je důležité si zodpovědět hlavního otázku v závislosti na množství finančních prostředků a úrovni zásahu do nemovitosti.

Prvním způsobem je mokré zdění, což je tradiční způsob zdění příček z cihel nebo jiných materiálů.. Tento způsob má řadu nevýhod, jako je větší pracnost, větší váha pro konstrukci domu, větší časová a finanční náročnost. Výhodou je samozřejmě delší trvanlivost a odolnost vůči opotřebování.

Klade-li se nárok na co nejmenší zatížení původní konstrukce, vhodným řešením je tzv. suchá výstavba. Velkou výhodou je již zmiňovaná menší tíha příčky, také rychlost montáže, snadnější vedení instalací (u mokrého zdění se musí frézovat drážky pro rozvody). Lze použít sádrové tvárnice nebo montované příčky ze sádrokartonových desek či jiných desek.