Naši obkladači provádí obklady podlah, stěn a stropů z obkladaček, dlaždic, mozaik a desek keramických, skleněných a kamenných, z kamene přírodního nebo umělého a to jak v interiéru, tak exteriéru.

Při naši práci používáme nejmodernější vybavení, můžeme tak obložit vše, co si budete přát. Vodou chlazená pila s diamantovým kotoučem zajistí bezprašné řezání a řezy pod úhlem 45°, díky kterým není pak potřeba osazovat rohové lišty. Při použití technologie vodního paprsku jsme schopni realizovat také složité obrazce a uspokojit tak Vaše nejnáročnější požadavky.

Uvědomte si, kolik jste již do vaši výstavby či přestavby vložili úsilí a financí. Obkladač, je již posledním článkem této stavby, tak si ji nenechte znehodnotit.

Provádíme:

Dlažby:

Obklady:

Obklady:

Tento pojem skrývá nejen keramické obklady v koupelnách a kuchyních, ale také kamenné, dřevěné obklady a obklady ze sádrokartonových desek či jiných speciálních materiálů.

Keramické obklady

U keramických obkladů nejprve musí být povrch opatřen omítkou, dále se rozvrhne skladba obkladu. Na očištěný a navlhčený povrch se nejprve aplikují krajní obkladačky, další vrstvy se pak umisťují postupně ze zdola nahoru. K tradičnímu dnes jiš uš zastaralé aplikování se obkladačky umisťují do vápenocementové malty o tloušťce 10–12 mm, pokud je podklad dostatečně rovný, může mít malta i menší tloušťku. Pokud se obkládá na přesné tvarovky či betonový rovný podklad nemusí být povrch předtím omítnut, ale obkladačky se lepí tmelem nanášeným stěrkou s ozubením. Mezi obkladačkami jsou svislé a vodorovné spáry o tloušťce 2–4 mm, které se nakonec vyplňují gumovou spárovačkou.

Kamenné obklady

Kamenné obklady jsou stále žádanější úpravou interiéru, používají se spíše v administrativních budovách, ale fajnšmekři si jimi můžou nadzvednout vzhled interiéru rodinného domu či bytu.

Používají se obklady z přírodního nebo umělého kamene. Obklad se může lepit, ale někdy se musí zakotvit na stěnu pomocí kotev, tak aby mezera od stěny byla 2cm.

Sádrokartonové obklady

Při nerovnosti podkladu, či zvýšení zvukové izolace se používají stále častěji sádrokartonové obklady. Dají se použít i do prostor se střídavou vlhkostí, kde se umisťují desky se speciální úpravou proti vlhkosti. Používají se také sádrokartonové podhledy, pokud chceme snížit světlou výšku místnosti či schovat rozvody elektra. Desky se osazují na rošt (spíše u nových sádrokartonových příček či podhledů), kam se dá umístit zvuková izolace a rozvody, ale také se může lepit pomocí tmelu (tzv. suchý proces nanášení). Při aplikaci pomocí lepidla se dbá na rovný a předem očištěný, nenasákavý povrch. Samotné desky by měly být zhruba o něco kratší než světlá výška místnosti. Lepící tmel se nanáší dle návodu od výrobce ve formě terčů a po obvodě rubu desky. Spáry mezi deskami a mezi stropem a stěnou, které slouží k odvětrání pří tuhnutí, se vyplní pomocí tmelů a výztužných pásek zhruba po 2–3 dnech.