Ceník stavebních prací Praha a Středočeský kraj
Orientační ceník prováděných prací v Korunách

Ke každé zakázce je zpracována cenová nabídka zdarma

CENÍK VODOINSTALACE

 1. Rozvod pozink, DN20     1m    350
 2. Rozvod měď D22/1,0     1m     460
 3. Rozvod PPR D20/2,8     1m     345
 4. Rozvod PPR D20/3,5     1m     396
 5. Montáž tvarovek plast DN20     1ks     160
 6. Klozet kombi     1ks     1120
 7. Klozet závěsný     1ks     750
 8. Montáž konstrukce pro záv. Klozet     1ks     1126
 9. Bidet stojatý vč. Baterie     1ks     980
 10. Bidet závěsný vč. Baterie     1ks     780
 11. Pisoár s oplach. Ventilem     1ks     700
 12. Umyvadlo na šrouby,dřez vč. Výřezu     1ks     700-910
 13. Kryt syfonu umyvadel     1ks     210
 14. Vana,sprch. kout      1ks     1720-2240
 15. Demontáž klozetu splachovacích     1ks     308
 16. Dermontáž klozetu kombi     1ks     244
 17. Demontáž umyvadel     1ks     194
 18. Demontáž van     1ks     300
 19. Demontáž dřezu     1ks     240
 20. Demont. Baterie nástěnné,stojánkové     1ks    120
 21. Montáž baterie stojánkové     1ks     300
 22. Montáž baterie vanové,nástěnné     1ks     380
 23. Montáž baterie vanové termostatické     1ks     500

ZEDNICKÉ PRÁCE

 1. Ruční výkop,hornina 1-2,hl. 1M     1m3     1700
 2. Trativody z drenážních trub,štěrkopísek     1m    380
 3. Stěna ze ztraceného bednění,tl. 20     1m2     460
 4. Zdivo z lomového kamene na MC 10     1m2    3600
 5. Zdivo nosné cihelné     1m3     2160
 6. Zdivo lícové     1m2     470
 7. Zdivo z tvárnic Ytong tl.499     1m2     760
 8. Zdivo z tvárnic Ytong tl.20     1m2    360
 9. Osazení svahových tvárnic,hmotnost do 30kg     1m2    1080
 10. Zasypání svahových tvárnic se zhutněním     1m3     2080
 11. Příčky z desek Ytong tl.5cm     1m2     560
 12. Příčky z desek Ytong tl.7,5cm     1m2     600
 13. Příčky z desek Ytong tl.10cm     1m2     720
 14. Těsnění PU pěnou     1m     100
 15. Předstěna Cetris,ocel.rošt,deska 12mm     1m2     680
 16. Chodník z dlažby zámkové,štěrk     1m2     880
 17. Postřik stropů cementový     1m2     70
 18. Omítka stropů jádrová,tl.20mm     1m2     380
 19. Štuk na stropech     1m2     260
 20. Stěrka na stropech sádrová     1m2     280
 21. Omítka štuková vnější,tl.3mm     1m2     278
 22. Omítka břízolitová     1m2     420
 23. Om. stropů minerální rýhovaná     1m2     360
 24. Postřik maltou sanační     1m2     70
 25. Omítka stěn jádrová     1m2     280
 26. Omítka stěn sanační     1m2     300
 27. Štuk vnitřní     1m2     190
 28. Stěrka sádrová     1m2     240
 29. Štuk sanační     1m2     260
 30. Omítka břízolitová     1m2     320
 31. Omítka minerální rýhovaná     1m2     260
 32. Vyrovnání lepidlem     1m2     260
 33. Samonivelační stěrka tl.4mm     1m2     190
 34. Podtažení perlinka-lepidlo     1m2     180
 35. Beton. Potěr ze SMS tl.50mm     1m2     280
 36. Osazení rámů okenních do 2,5m2     1ks     1300
 37. Osazení zárubní dveřních ocelových     1ks     1500
 38. Bourání základů z kamene     1m3     1540
 39. Bourání základů cihelného     1m3     1300
 40. Bourání základů beton-kámen     1m3     5000
 41. Bourání základů z betonu prostého     1m3     5600
 42. Bourání základů z železobetonu     1m3     11000
 43. Bourání příček cihelných     1m2     240
 44. Bourání příček z tvárnic     1m2     160
 45. Otlučení omítek stěn do 100%     1m2     320

CENÍK MALBY-NÁTĚR

 1. Penetrace podkladu pro malby     1m2     30
 2. Výmalba disperzní barvou     1m2     60
 3. Tmelení disperzním tmelem     1m2     170
 4. Odstranění malby škrábáním     1m2     50
 5. Bandážování spojů     1m     100
 6. Bandážování spojů na schodišti     1m     110
 7. Odstranění tapet     1m2     70
 8. Akrylát     1m     70

CENÍK OBKLADY-DLAŽBY

 1. Vyrovnání podkladu maltou ze SMS        1m2        200
 2. Vyrovnání podlahy samonivelační stěrkou        1m2        240
 3. Penetrace podkladu        1m2        30
 4. Montáž lišt dilatačních,přechodových        1m        130
 5. Vyplnění dilatačních spár tmelem        1m        80
 6. Příplatek za diagonální kladení dlažby        1m2       80
 7. Montáž hran stupňů        1m        110
 8. Obklad soklíků        1m        160
 9. Obklad soklíků schodišťových stupňů        1Bm        300
 10. Kladení dlažby do 200x200mm        1m2        600
 11. Kladení dlažby nad 200x200mm        1m2       700
 12. Obklad stěn do 100x100mm        1m2        860
 13. Obklad stěn do 300x300mm        1m2        600
 14. Obklad stěn nad 300x300mm       1m2       700
 15. Obklad stěn mozaikou        1m2        1120
 16. Listela        1m        120
 17. Obklad parapetů šíře 150mm        1m        300
 18. Obklad parapetů šíře 300mm        1m        320
 19. Silikon     1m        90

CENÍK ELEKTROINSTALACE

 1. Montáž vypínače        1ks        204-236
 2. Montáž zásuvky 2P+Z        1ks        184
 3. Montáž zásuvky 380V        1ks        336
 4. Montáž svítidla-stropní,žárovkové        1ks        230
 5. Montáž svítidla-stropní zářivkové 2x40w        1ks        574
 6. Montáž svítidla-stropní zářivkové4x40w        1ks        828
 7. Montáž svítidla-závěsné zářivkové 2x40w        1ks        684
 8. Montáž svítidla-zářivkové vestavné        1ks        824
 9. Montáž svítidla bodového vestavného     1ks        452
 10. Uložení kabelů CYKY pod omítku        1m        48
 11. Protažení vodičů CYA do trubek,krků        1m        31
 12. Montáž bytové rozvodnice vč.zapojení výzbroje        1ks        2860
 13. Hodinová sazba        1h        450-650

CENÍK SÁDROKARTON

 1. Příčka SDK ,ocel.kostra,1x plášť,izolace        1m2        1360
 2. Příčka SDK,ocel.kostra, 2yplášť,izolace     1m2        880
 3. Podhled SDK,ocel.kostra,deska 12,5        1m2        640
 4. Osazení revizních dvířek do SDK        1ks        760
 5. Podkroví svislé konstr,ocelová kostra,deska 12,5,izolace        1m2        760
 6. Podkroví vodorovné kont.,ocel.kostra,deska12,5,izolace        1m2        740
 7. Podkroví šikmé kont.,ocel.kostra,deska12,5,izolace        1m2        960
 8. Obklad stěn Sdk na ocel.kostru,deska 12,5,izolace        1m2        560
 9. Obklad stěn SDK lepeným na zdivo        1m2        440
 10. Obklad trámů SDK do 0,5×0,5m        1m        980
 11. Demont. příčky 1xplášť,ocel.kostra        1m2        178
 12. Demont. Příčky 2xplášť, ocel.kostra        1m2        240
 13. Demont. Podhledu 1xplášť,ocel.kostra        1m2        180
 14. Demont. Podhledu 1xplášť,2úrov. Kříž.ocel. Rošt        1m2        200
 15. Demontáž podkroví SDK 1xplášť,ocel.kostra        1m2        220
 16. Demontáž tepelné izolace        1m2        100
 17. Vložení vrstvy tepel. Izolace        1m2        120

PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE

Položení vlysových podlah do lepidla        1m2        500
Položení vlysových podlah přibíjením        1m2        568
Kladení podlah lamelových        1m2        302
Lamelové podlahy se zámkovým spojem        1m2        300
Palubová podlaha přibíjená        1m2        557
Palubová podlaha šroubovaná        1m2        528
Broušení podlah 3x        1m2        360
Pastování podlah parketových        1m2        25
Celoplošné tmelení podlah     1m2        120
Lakování podlah 2x+přebroušení        1m2       375
Podlaha PVC na chemopren        1m2        190
Vyrovnání podkladu samonivelační hmotou        1m2        240
Lepení korkových podlah     1m2        260
Lak korkových podlah,přebroušení        1m2        358
Lepení podlah z textilních pásů        1m2        140

Veškeré uvedené ceny jsou bez materiálu